Wat is een onderzoeksplicht?

Om te weten waarom een koper een onderzoeksplicht heeft bij het kopen van een woning is het belangrijk om te weten hoe de koopovereenkomst is opgesteld. In de koopovereenkomst staat dat de woning de eigenschappen moet bezitten die een koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Voldoet dit niet aan de overeenkomst dan is er sprake van zogeheten non-conformiteit.  Een koper kan echter geen beroep doen op non-conformiteit als hij niet aan zijn eigen onderzoeksplicht heeft voldaan. Met simpele woorden: je kunt als koper niet klagen over een verborgen gebrek als je dat gebrek door het uitvoeren van je onderzoeksplicht niet zelf had kunnen constateren.